7 redenen waarom je moet kiezen voor remote developers

remote developers

Veel grote ondernemingen of bedrijven maken veelvuldig gebruik van remote developers, omdat dit veel voordelen biedt. Niet alleen de grote bedrijven kunnen profiteren van outsourcing/outstaffing, ook voor kleine en middelgrote bedrijven, de zogenaamde MKBers, is het de moeite waard om hun toevlucht te nemen tot ontwikkelaars op afstand.

Remote developers zijn met name geschikt voor taken die niet betrekking hebben op de kerncompetenties van een bedrijf. Een bakker zou het deeg voor brood niet moeten uitbesteden omdat hij hiermee zijn kerncompetentie zou weggeven. En wie eet er graag het brood van een bakker die niet overtuigd is van de kwaliteit van zijn eigen brood? Desalniettemin kan uitbesteding van andere taken voordelig zijn voor de bakker.

1. Kosten
Een van de belangrijkste voordelen van remote developers is zeker het kostenvoordeel. Een gemiddelde vuistregel is dat de uurtarieven in Oost-Europa liggen op de helft van wat in Nederland gangbaar is. Kiest u voor Azië, dan kunt u rekenen op ongeveer de helft tot 1/4e van de gangbare Nederlandse tarieven.

Rekenvoorbeeld Oost-Europa
– 4 remote developers; 6 maanden
– Investering in Nederland: €384.000,-
– Investering in Oost-Europa: €192.000,-

Rekenvoorbeeld Azië
– 4 remote developers; 6 maanden
– Investering in Nederland: €384.000,-
– Investering in Oost-Europa: €96.000,-

Ontwikkelaars in Oost-Europa en Azié kunnen vaak gebruikmaken van gespecialiseerde technologieën en infrastructuren. En hebben naast vaak betere voorwaarden op de inkoop van arbeid. Bovendien ontstaan ​​er in dit model alleen kosten wanneer er aan een project wordt gewerkt. Als af en toe de diensten van de ontwikkelaar niet nodig zijn, ontstaan ​​er ook geen kosten. Zelfs voor kleinere bedrijven loont dit.

2. Competentie op vakgebieden
Een ander belangrijk voordeel van remote developers is de competentie die de ontwikkelaars hebben op hun vakgebied. Een bakker zal zelden de aanwezigheid op het internet van zijn bedrijf zelf bedenken, omdat hij in dit opzicht niet genoeg of enige ervaring heeft. Door outsourcing koopt een bedrijf bepaalde competenties die binnen het tijdsbestek van het contract met de serviceprovider tot zijn beschikking staan. Specialisten hebben vaak oplossingen voor problemen die voor een leek onmogelijk te vatten zijn. Aan de andere kant kunnen specialisten problemen vooropstellen vanwege hun schat aan ervaring.

3. Kwaliteit
Het voordeel in kwaliteit is niet te onderschatten, wat wordt bereikt door remote developers. Door de expertise van de remote ontwikkelaars wordt de kwaliteit van de resultaten van het uitbestede proces verhoogd. Het is natuurlijk mogelijk dat een onderneming de taken zelf kan afhandelen in plaats van ze uit te besteden. Door gebrek aan competentie is de kwaliteit echter niet gelijk aan die van een specialist. Ze behandelen taken die aan hen worden voorgelegd als een kwestie van routine en precisie. De kwaliteit van hun product is de garantie voor betaling en eventuele vervolgopdrachten.

4. Snelheid
De eerder beschreven kwaliteit gaat hand in hand met kwantiteit. Taken die zelden worden afgehandeld of waarvoor eerst de nodige knowhow moet worden verworven, kunnen veel efficiënter worden afgehandeld door remote developers. Tenslotte kunnen externe experts de taken op hun specifieke expertisegebied sneller en met minder moeite afronden. Bovendien zijn ze vaak flexibeler en kunnen ze – indien nodig – snel worden geïnstrueerd om taken af ​​te handelen.

5. Concentratie op essentiële punten
Als een bedrijf processen uitbesteedt die buiten zijn kerncompetentie vallen en deze doorgeeft aan adequate specialisten, kunnen de eigen medewerkers zich weer volledig concentreren op hun eigenlijke taken. Dit heeft het merkbare voordeel dat het bedrijf de aldus verkregen financiële en tijdvoordelen op andere plaatsen op een verstandige of winstgevende manier kunnen worden gebruikt. Op deze manier kan men zich richten op het eigen vakgebied en zo een de strijd met de concurrentie aan blijven gaan.

6. Flexibiliteit
Een ander voordeel is de flexibiliteit die men krijgt. Aan de ene kant kunnen de taken, die op korte termijn moeten worden afgehandeld, onmiddellijk worden uitbesteed, wat extra middelen oplevert tijdens grote drukte van het bedrijf. Op deze manier kan worden gegarandeerd dat tijdens sterke groeiperioden niemand van het vaste personeel overbelast raakt. In het geval van onvoorziene taken kunnen afzonderlijke projecten of processen worden uitbesteed aan serviceproviders en worden de tijdvakken vrijgemaakt om aan de plotselinge eisen te voldoen.

7. Kostentransparantie
Uitbestede processen kunnen eenvoudig worden gecontroleerd in termen van efficiëntie.